Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Agniesebuurt en Provenierswijk, Rotterdam
Stichting De Natuurlijke Stad m.m.v. Bureau Stadsnatuur Rotterdam / ruimtelab

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tactieken

Belemmeringen
Er heerst onzekerheid over de status van de Hofbogen: de eigendomsverhoudingen zijn complex en geoorloofd gebruik en investeringsmogelijkheden zijn en blijven onduidelijk. ProRail spuit, als beheerder van het dak van de Hofbogen, gif om spontane plantengroei tegen te houden. Als dit niet zou gebeuren, zou als vanzelf een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten ontstaan. Ook bleek het lastig om investeerders en geldschieters te vinden. Dit kwam omdat er geen fondsen zijn die het versterken van stadsnatuur als doelstelling hebben. Ook voor de gemeente is dit geen doelstelling. De deelgemeente bleek wel bereid om een deel van het plan te financieren, mede door de combinatie vergroening en burgerparticipatie. Daarnaast ontbrak het de initiators en ontwerpers bij de start van het project aan specifieke ecologische kennis. Eind 2014 is door betrokken partijen besloten het dak van de Hofbogen provisorisch te renoveren. 7Seasons lobbied nu voor een dichtingtechniek die het mogelijk maakt het dak te laten begroeien. Zo kan er stadsnatuur ontstaan die op termijn (als er substantieel meer geld beschikbaar komt) een openbaar park kan worden.

Omgang met belemmeringen
In de onzekerheid over de toekomst van de Hofbogen zagen de ontwerpers juist een kans voor het ontwerpen van tijdelijke oplossingen. Het project werd in meerdere kleine, deelprojecten opgedeeld. Zo werd het makkelijker om instanties en omwonenden te verleiden tot deelname en om de projecten met minimale financiële middelen te realiseren. De ontoereikende ecologische kennis bij de ontwerpers werd door (gesubsidieerd) ontwerpend onderzoek aangevuld. Doel van dit onderzoek was het concreet – en desnoods zonder budget – kunnen uitvoeren van een project.

Evaluatie

Leermomenten
Tijdens het ontwerpend onderzoek is veel aanvullende kennis opgedaan. De kennis over lokale plantensoorten werd vergroot. Daarnaast werd technische kennis over het maken van nestkasten en insectenhotels verworven. Er is geëxperimenteerd met watersystemen voor de verticale geveltuinen.

Succesfactoren
Wat de ontwerpers tot nu toe bereikten werd vooral gerealiseerd door hun vermogen om kennis van ecologen en beleidsmakers te verbeelden en zichtbaar te maken. Een eerst als stakeholder betrokkene partij, de Deelgemeente, ontwikkelde zich tot opdrachtgever.

Facts

  • Looptijd: 2012 – 2019
  • Grootte: 15 ha
  • Schaalniveau: wijk
  • Status: gedeeltelijk in uitvoering
  • Opdrachtgever: Eigen initiatief | Deelgemeente Noord (vanaf 2014 voor onderdelen van het project)
  • Stakeholders: Deelgemeente Noord | woningcorporatie Havensteder | buurtbewoners
  • Gebruikers: Buurtbewoners  +  inheemse dieren en planten
     
Marten Kuijpers & Klaas Kuitenbrouwer
Andrea Prins
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek
Isaura San
Chantal Defesche

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).