Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Bernhoven, Uden en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch (pilots)
STUDIO 1:1 in samenwerking met DS landschapsarchitecten

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tactieken

Belemmeringen
Het was een uitdaging om de externe deskundigen, een ecoloog en medici, te betrekken en mee te laten denken met de visie van Eveline Visser (STUDIO 1:1). Het was eveneens moeilijk potentiële opdrachtgevers te overtuigen van de meerwaarde van het project: de positieve bijdrage van het project aan het welzijn van de patiënt.

Omgang met belemmeringen
Door externe deskundigen (een medicus van het Erasmus MC in Rotterdam en een architect en een omgevingspsycholoog van Kopvol Architecture & Psychology) vanaf het begin bij het onderzoek te betrekken, werd in oplossingen gedacht in plaats van problemen. De ontwerpers organiseerden twee workshops waarbij in spelvorm werd nagedacht over de inzet van de natuur rondom het ziekenhuis voor het welzijn van de patiënt. Zo werden de deelnemers uitgedaagd om buiten de grenzen van hun eigen discipline gezamenlijk na te denken over mogelijke oplossingen.

Bij de implementatie van het onderzoek bleek de aanpassing van het groen rondom een ziekenhuis te complex voor de betrokken ziekenhuizen. Om die reden hebben de ontwerpers zich gericht op de verbeelding van de uitgangspunten van het project, met de vormgeving van de Biologische Klok. De mogelijkheden van landschappelijke aanpassingen kunnen aan de hand van dit object toegelicht worden, bijvoorbeeld aan de kunstcommissies van ziekenhuizen. De ontwerpers hopen hiermee alsnog potentiële opdrachtgevers te enthousiasmeren voor het project

Evaluatie

Leermomenten
De ervaring heeft geleerd dat de Biologische Klok voor de verbeelding van het project van enorme waarde is. Door het ontwikkelen van dit concrete object stegen interesse en betrokkenheid bij potentiële opdrachtgevers. Ze denken nu mee over de praktische toepassing van het gedachtegoed in de omgeving van hun ziekenhuis. Het betrekken van externe deskundigen vereist een specifieke aanpak. Het denken vanuit de eigen discipline en de eigen positie kon door het spel doorbroken worden. Deze vorm dwong de deelnemers om na te denken over een gemeenschappelijk doel.

Succesfactoren
Het honoreren van de onderzoekssubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaf de mogelijkheid om DS landschapsarchitecten en externe deskundigen (een medicus, een architect en een omgevingspsycholoog) als samenwerkingspartner bij het project te betrekken. De nominatie voor prijzen en exposities gaven extra publiciteit aan het idee en de Biologische Klok. Hieruit volgden de opdrachten van twee ziekenhuizen.

Facts

  • Looptijd: 2012 - 2014
  • Grootte: Variabel
  • Schaalniveau: Landschappelijk, gebouw en object
  • Status: Strategie- en pilotproject
  • Opdrachtgever: Eigen initiatief: Master ‘Information Design’ DAE (2012) | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (2013)
  • Bernhoven, Uden en Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch (2014)
  • Stakeholders: Erasmus MC (medicus Chronobiologie) | Kopvol Architecture & Psychology
  • Gebruikers: Patiënten << personeel << bezoekers van ziekenhuizen
     
Marten Kuijpers & Klaas Kuitenbrouwer
Andrea Prins
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek
Isaura San
Chantal Defesche

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).