Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tactieken

Belemmeringen
De groene gevel was een pilotproject. Het principe van de viltzakken op een metalen onderconstructie was nog niet eerder in Nederland uitgevoerd. Onzekerheid bestond over de aard en omvang van de risico's. De betrokken partijen twijfelden of de 'Wonderwall' daadwerkelijk zou begroeien. Onbekend was ook welke planten in het Nederlandse klimaat op welke gevel het beste zouden groeien. Met name de investeerders wilden zekerheid over het functioneren van de 'Wonderwall'.

Omgang met belemmeringen
In Parijs werd op hetzelfde moment een vergelijkbare gevel bij het Musée du Quai Branly aangelegd. Er werden excursies georganiseerd om dat project te bekijken en te spreken met de daar betrokken partijen. Zo ontstond bij de projectpartners - opdrachtgever, aannemer en overige partijen - de overtuiging dat de gevel ook in Nederland gerealiseerd kon worden. De landschapsarchitect maakte, in relatie tot de zonuren, een plan voor de beplanting van elke afzonderlijke gevel. Copijn Boomspecialisten nam het onderhoud en eventuele vervanging van planten voor haar rekening; hier werden zorgen over de continuïteit van de groene gevel weggenomen.

Evaluatie

Leermomenten
Er is veel technische en biologische kennis opgedaan over hoe natuur en gebouw een eenheid kunnen vormen. Een deel van die kennis werd niet verwerkt in Sportplaza Mercator maar is beschikbaar voor volgende projecten. In deze projecten wordt onderzocht hoe de natuur – met de jaargetijden en overdag en ‘s nachts – doormiddel van patio's en daktuinen ook in het gebouw ervaarbaar kan worden.

Succesfactoren
Gaandeweg wordt het gebouw een habitat voor vele inheemse soorten. Zo zijn er konijnenholen op het dak gevonden en groeien op sommige plaatsen hele bomen uit de gevel, die er oorspronkelijk niet zijn geplant. Het gebouw dient als voorbeeldproject voor veel andere gebouwen met een vergelijkbare groene gevel of dak. De groene gevels van het Mercatorbad konden gerealiseerd worden, omdat partijen op eigen initiatief en risico de technische ontwikkeling van de gevel opgepakt hebben.

Facts

  • Looptijd: 2001 – 2006
  • Grootte: ±1500 m²
  • Schaalniveau: gebouw
  • Status: uitgevoerd
  • Opdrachtgever: Sportfondsen Nederland | Gemeente Amsterdam
  • Stakeholders: Buurtbewoners | Bouwbedrijf Van Wijnen | Jan van Breemen instituut | KFC
  • Gebruikers: Inwoners Amsterdam (west)  +   Jan van Breemen instituut (therapiebad)  +  Inheemse dieren en planten
Marten Kuijpers & Klaas Kuitenbrouwer
Andrea Prins
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek
Isaura San
Chantal Defesche

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).