Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Natuur & Ruimtelijk Ontwerp

Door de wereldwijde verstedelijking van de afgelopen decennia, lijkt de mens zich steeds verder te verwijderen van de natuur. Tegelijkertijd is de mens onverminderd afhankelijk van diezelfde natuur voor zijn primaire levensbehoeften. De stad belast de organische, biologische systemen in toenemende mate met het ondersteunen van industriële systemen. De voorziening van energie, water en voedsel komt hierdoor in de verdrukking, tenzij een beter verband tussen 'de natuur' en de door mensen georganiseerde systemen wordt gecreëerd.

Het project Natuur & Ruimtelijk ontwerp werpt licht op het werk van een groeiende groep ruimtelijk ontwerpers die op nieuwe manieren natuurlijke processen in hun ontwerpen integreren.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Projecten

7Seasons
Agniesebuurt en Provenierswijk Rotterdam

Door buurtbewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het ecosysteem, vergroot 7Seasons de biodiversiteit en leefbaarheid van een wijk.

 

> Lees meer

Fotobioreactor aan viaduct
Garden festival Genève Villes et Champs, Zwitserland

De fotobioreactor is een experimentele installatie voor de productie van algen uit zonlicht en CO2.

 

> Lees meer

Poelzone
Gemeente Westland, Zuid-Holland

Het project 'Poelzone' vergroot de waterbuffer en schept een natuurlijke én recreatieve, groene verbinding dwars door de kassen van het Westland.

 

> Lees meer

Volgermeerpolder
Waterland, Gemeente Amsterdam

Het project Volgermeerpolder toont een vernieuwende omgang met de sanering van vuilnisstorten.

 

> Lees meer

Verbrede Waddendijk
Waddengebied (Friesland, Groningen)

In antwoord op de stijgende zeespiegel stelt LINT voor om de waddendijk te versterken door gebruik te maken van een eeuwenoude techniek van kwelderbouw.

 

> Lees meer

Wijkeroogpark
Velsen, Noord Holland

Bureau B+B kreeg de opdracht om het Wijkeroogpark een samenhangende recreatieve en ecologische structuur te geven, door de bestaande versnippering zoveel mogelijk op te heffen.

 

> Lees meer

De biologische klok
Bernhoven, Uden en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Het project De Biologische Klok zet de aanwezige natuur rondom een ziekenhuis in voor het welzijn van de patiënten.

 

> Lees meer

Algengevel; BIQ House; SolarLeaf
IBA Wilhelmsbrug, Hamburg, Duitsland

De Algengevel is opgebouwd uit gevelelementen van steeds twee glazen panelen. Tussen die panelen groeien algen onder invloed van het zonlicht.

 

> Lees meer

Gevel Sportplaza Mercator
De Baarsjes, Amsterdam

Sportplaza Mercator is een multifunctioneel (sport)gebouw met groene gevels en daken.

 

> Lees meer

Ecologisch Energie Netwerk (EEN)
Eindhoven (pilot)

In het project EEN (Ecologisch EnergieNetwerk) worden de mogelijkheden voor natuurontwikkeling van het maaiveld onder hoogspanningslijnen onderzocht.

 

> Lees meer

Marten Kuijpers & Klaas Kuitenbrouwer
Andrea Prins
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek
Isaura San
Chantal Defesche

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).